Zavarovalništvo

Agencija za zavarovalni nadzor je izdala priročnik za potrošnike, v katerem jih je želela seznaniti z zavarovalništvom oziroma kaj morajo vedeti pri sklepanju zavarovanj.

Priročnik je izšel v 770.000 izvodih in je bil namenjen praktično za vsako gospodinjstvo. Naša naloga je bila zasnova in oblikovanje vsebine, ki jo je napisala AZN.

Agencija je s tem priročnikom želela predstaviti tudi svoje delo in vlogo v zavarovalništvu, zato smo pri oblikovanju izhajali iz barvne lestvice njihovega logotipa. V obliki in razmerju med sliko in tekstom, smo poskušali ujeti način spletnega podajanja vsebine.

PROJEKT
  • Oblikovna zasnova in izvedba priročnika