AZN: Solvency II

Lessons Learned

Agencija za zavarovalni nadzor nam je zaupala nalogo za pripravo izvenkonferenčnega programa in grafično podobo mednarodne zavarovalniške konference na temo Solvency II: Lessons Learned. Stebri solventnosti so ponazorjeni s plečnikovimi kariatidnimi stebri z zapornic na Ljubljanici. V logotipu konference pa stebra predstavljata številko.

PROJEKT
  • Logotip in cgp konference
  • Tiskovine
  • Spletna stran
  • Označevanje
  • Soorganizacija izvenkoferenčnega programa