BTC JE MOJE MESTO

BTC VODNIK

BTC Vodnik je brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega, športno-zabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana. Leta 2009 smo prevzeli urednikovanje časopisa. Takrat smo jo tudi popolnoma preoblikovali, tako vsebinsko kot tudi oblikovno. Vsak letnik revije je vseboval 9 številk, ki smo jih do leta 2015 tudi mesečno izvedli.

Za zaposlene in zunanje sodelavce pa smo ob zaključku vsakega leta oblikovali tudi revijo MOJ BTC.

PROJEKT
  • Urednikovanje BTC vodnika (2009-2015)
  • Pisanje tekstov, izbor fotografij, styling
  • Oblikovna zasnova
  • Oblikovalska realizacija
  • Oblikovanje revije MOJ BTC (2009-2015)
NAROČNIK

BTC d.d.