Slovenija igra golf

Zamahni na zraku

Za akcijo osveščanja o golfu, kot športu, ki se izvaja izključno v naravi, smo pripravili celostno podobo.

PROJEKT
  • Celostna podoba
  • Oblikovanje bilboardov in oglasov
  • Oblikovanje logotipa Slovenija igra golf
NAROČNIK

Hubmedia d.o.o.