How far would you go?

HOW FAR?

Za UKOM smo zasnovali, urednikovali, napisali in oblikovalsko realizirali publikacijo HOW FAR WOULD YOU GO?, ki je požela mednarodni uspeh na področju promocije Slovenije.

Oblikovali smo tudi publikacijo Facts about Slovenija in več drugih ter zasnovali nekaj promocijskih akcij (promocija Slovenije v Bruslju; kulturni teden Slovenije v Londonu …).

PROJEKT
  • Izvedba in oblikovanje How far would you go?
  • Oblikovanje Facts about Slovenia
  • Oblikovanje promocijskih tiskovin
NAROČNIK

UKOM