S-info

Zasnovali smo ime in koncept mesečnika Sinfo za promocijo Slovenije v tujini. Mesečnik smo več let tudi oblikovalsko realizirali.

PROJEKT
  • Zasnova imena in koncepta revije
  • Oblikovalska realizacija
  • Uredništvo fotografij