SKB IN

Za SKB banko smo oblikovali interni časopis SKBin in letni poročili v tiskani in elektronski obliki.

PROJEKT
  • Oblikovanje internega časopisa SKBin
  • Oblikovanje letnih poročil
NAROČNIK

SKB Banka d.d.