LJUBEZEN DO TURIZMA

Na področju slovenskega turizma smo, v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Uradom vlade RS za komuniciranje in Mestno občino Ljubljana, aktivni že od leta 2004.

Zasnovali smo celostno podobo katalogov za Slovensko turistično organizacijo in jih tudi oblikovalsko realizirali;

zasnovali smo ime in koncept publikacije Sinfo za UKOM in jo več let oblikovalsko realizirali;

za UKOM smo zasnovali in oblikovalsko realizirali publikacijo HOW FAR WOULD YOU GO?, ki je požela mednarodni uspeh na področju promocije Slovenije;

zmagali smo na natečaju s sloganom I FEEL SLOVENIA in mu dali grafično podobo, ki je aktualna še danes;

za Mestno občino Ljubljana smo zasnovali in oblikovalsko realizirali serijo oglasov za promocijo glavnega mesta;

zasnovali smo portal EGOZERO, ki promovira trajnostni turizem skozi uporabo električnih vozil in je prvi tovrstni portal na svetu;

ob Plečnikovem letu smo lansirali lastno linijo promocijskih majic na temo Jožeta Plečnika in portal plecnik.net.

PROJEKT
  • Promocija slovenskega turizma