DOVOLJ!

Že naša prva večja marketinška akcija, davnega leta 2001, ko je bilo digitalno komuniciranje preko spletnih omrežij pri nas še v povojih, je bila zasnovana vsebinsko – z graditvijo zgodbe in komuniciranje preko različnih tržnih kanalov (od t.i. klasičnih medijev – ra, tv, tiskovine do digitalnih medijev – spletna stran, računalniška igrica, neposredni prenos preko spleta, sms-i ipd.). To je bila akcija za študentske demonstracije 2001 DOVOLJ!
Oglaševalska akcija za študentske demonstracije, ki smo jo skupaj s Š.O.U. Ljubljana izvedli, ni bila klasična oglaševalska akcija namenjena povečanju prodaje ali izboljšanju image-a proizvoda, ampak prikaz dejanskega stanja študentov oziroma obveščanje o diskvalifikaciji, ki poteka. Cilj te akcije ni bilo zgolj obveščanje študentov ampak tudi širše javnosti. Zato so se naročniki skupaj z oglaševalci odločili, da v ta namen uporabijo vsa legitimna sredstva, ki so jim bila na voljo, seveda v okviru finančnih možnosti, ki pa so bile za takšno nalogo zelo majhne. Poudarek je bil tako na “low budget” oglaševanju – prepoznavna celostna grafična podoba akcije je bila natisnjena na plakatih, majicah, nalepkah, letakih… – v kombinaciji s spletnimi stranmi in šest dnevno RTV kapanijo.
S tem ko so se študenje poslužili množičnih elektronskih medijev, kar doslej za študentske proteste ni bilo v navadi, jim je uspelo načeti konsenzualno predstavo o študentih kot marginalni skupini, ki ji že kar a priori pripada podrejeno mesto v odnosu do kapitala.

PROJEKT
  • Koncept oglaševanja
  • Zgodba (Dovolj!)
  • Izbira medijev
  • Distribucija
  • Merjenje učinkovitosti