LETNA POROČILA

Oblikovali smo letna poročila za Pozavarovalnico TriglavRE. Vsako leto smo izbrali temo, ki se je nanašala na poslovanje TriglavRE-ja, kot npr; bonitetna ocena A, podnebne spremembe v zvezi z zavarovalništvom ipd. Nastopajoči na fotografijah so uslužbenci pozavarovalnice.

Poleg tiskanega letnega poročila smo oblikovali tudi elektronsko verzijo in darila za zaposlene.

PROJEKT
  • Zasnova letnih poročil
  • Oblikovanje letnih poročil
  • Snemanje fotografij in styling