Re: Triglav

Za pozavarovalnico TriglavRE smo izdelali spletno stran. Nosilna tema spletne strani je bila mednarodna bonitetna ocena A, ki jo je dosegel TriglavRE. Nastopajoči na fotografijah niso profesionalni modeli, ampak uslužbenci pozavarovalnice.

Projekt
  • Izdelava in oblikovanje spletne strani
  • Snemanje fotografij