ZBIRKA VODNIKOV

Že vrsto let oblikujemo Zbirko vodnikov pod naslovom Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka izhaja v slovenskem in angleškem jeziku, doslej je v njej izšlo že 218 vodnikov.

PROJEKT
  • Zasnova zbirke KNSS
  • Oblikovanje in realizacija posameznih vodnikov